چهل و دومین‌ نشست یونسکو و پرونده آثار تاریخی ایران

چهل و دومین‌ نشست کمیته میراث جهانی یونسکو از سوم تا ۱۳ تیر (۲۴ ژوئن تا ۴ ژوئیه) در «منامه» پایتخت «بحرین» برگزار می‌شود.

چهل و دومین‌ نشست یونسکو و پرونده آثار تاریخی ایران

ادامه خواندن “چهل و دومین‌ نشست یونسکو و پرونده آثار تاریخی ایران”