همکاری‌ کاخ گلستان با مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی هامبورگ و اسکاتلند

کاخ گلستان با «مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی فرهنگی هامبورگ» و «دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند» در صورت موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی را انجام خواهد داد.

همکاری‌ کاخ گلستان با مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی هامبورگ و اسکاتلند

ادامه خواندن “همکاری‌ کاخ گلستان با مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی هامبورگ و اسکاتلند”

جذاب ترین بناهای تاریخی مذهبی جهان را بشناسید

مذهب، همواره از دیروز تا امروز، جایگاه ویژه‌ای در میان تمامی مردمان با هر دین و اعتقادی در سراسر جهان داشته است. با توجه به این موضوع به هر جای دنیا که بروید، اماکن مقدسی را خواهید دید که به محلی برای عبادت و نیایش اختصاص داده شده است.

جذاب ترین بناهای تاریخی مذهبی جهان را بشناسید

ادامه خواندن “جذاب ترین بناهای تاریخی مذهبی جهان را بشناسید”